Rodopisné prameny pro Mělnicko

Zde se postupně objeví jednak materiály opsané v úplnosti (urbáře, sirotčí registry), jednak více či méně podrobné indexy zejména gruntovních knih, které jsem v minulosti zpracovával. Časem - podle možností - přibudou výpisy (opisy) matrik.
Pro začátek jsem uvedl určitý výběr včetně položek, které ještě před vystavením bude třeba trochu přičísnout. V tom případě je uvedeno "připravuje se". Jak je patrné, půjde o pokrytí celého mělnického panství, s hlavním důrazem na vtelenskou rychtu a Mělnické Vtelno samotné.
Vzhledem k momentální práci na JV části Mělnicka jsem hned do počátečního výběru zařadil Byšice, Košátky, St.Boleslav. Zatím se vše vejde na jednu stránku a tak jsem nevěnoval větší péči třídění.
Ve zpracovaných gruntovnicích bohužel budou chybět nejstarší purkrechtní knihy pro rychty vrbenskou a vtelenskou, zal. 1584, které ve fondu VS Mělník chybějí. Protože se mi nedaří zjistit, kam "zabloudily", využívám toto místo k připomenutí, že jsem za nalezení každé z nich slíbil odměnu 5000 Kč.


Velkostatek Mělník
(není-li uvedeno jinak, vše SOA Litoměřice, pob. Žitenice, fond VS Mělník)

<<<<<<<<<<<
Materiál
Označení
stránek
velikost
Statek Byšice a Čečelice
     
Sirotčí registra 1694 (Byšice, Kanina, Sedlec, Čečelice, Horní Přívory) SR Byšice 1694 41 136kB
Sirotčí registra 1713 (Byšice, Kanina, Sedlec, Čečelice, Horní Přívory) - připravuje se SR Byšice 1713    
Sirotčí registra 1725 (Byšice, Kanina, Sedlec, Čečelice, Horní Přívory) - připravuje se SR Byšice 1725    
Gruntovní kniha zal. 1656 pro Čečelice a Přívory (INDEX) PK Mělník 7 4 114kB
Gruntovní kniha zal. 1689 pro Kaninu a Sedlec (INDEX) PK Mělník 10 2 123kB
Gruntovní kniha 1731-1805 pro Byšice, Kaninu, Sedlec, Čečelice a Přívory (INDEX) PK Mělník 8 8 151kB
Vtelenská rychta (dříve vtelenská + vrutická)
     
Soupis lidí berkovského statku Vtelno z r.1694 (Měln.Vtelno, Radouň, Lhotka, Vojetín) - nové 30.7.2008 SR Vtelno 1694 7 86kB
Purkrechtní kniha zal. 1584 pro rychtu Vrutickou (Měln.Vrutice, Velký Újezd, Krpy, Střižovice) PK Mělník 31 2 102kB
Purkrechtní kniha rychty zamašské zal. 1648 pro Vtelno, Zamachy, Chorušice, Choroušky, Velký Újezd (část), Krpy (část), Střižovice (část) (INDEX) - připravuje se PK Mělník 48    
Gruntovní kniha rychty vtelenské zal. 1702 pro Vtelno, Zamachy, Chorušice, Choroušky, Velký Újezd (část), Krpy (část), Střižovice (část), Radouň (část) a Lhotku (část) (INDEX) - připravuje se PK Mělník 32    
Gruntovní kniha I. rychty vtelenské zal. 1796 pro Vtelno, Střižovice (část), Radouň (část) a Lhotku (část) (INDEX) - připravuje se PK Mělník 33    
Gruntovní kniha II. rychty vtelenské zal. 1796 pro Chorušice, Choroušky, Zamachy, Velký Újezd (část), Krpy (část) (INDEX) - připravuje se PK Mělník 34    
Vysocká rychta
     
Purkrechtní kniha zal. 1584 pro rychtu Vysockou (Vysoká, Střednice, Strážnice, Vehlovice, Počeplice) (INDEX) - připravuje se PK Mělník 35    
Rousovická rychta (dříve rousovská + zábořská)
     
Purkrechtní kniha zal. 1584 pro rychtu zábořskou (Záboří, Kly, Mikov, Újezdec, Třebošnice) (INDEX) PK Mělník 41 4 233kB
Gruntovní kniha zal. 1648 pro rychtu rousovskou (Rousovice, Borek, Vrutice Měln., Záboří, Kly, Mikov, Újezdec, Třebošnice, Mlazice, Kozlov) (INDEX) PK Mělník 19 8 310kB
Zálabská rychta (dříve brozánecká + vrbenská + vraňanská)
     
Purkrechtní kniha zal. 1584 pro rychtu brozáneckou (Brozánky, Vliněves, Kozlov) (INDEX) - připravuje se PK Mělník 1    
Gruntovní kniha zal. 1648 pro rychtu Vrbenskou (Vrbno, Vraňany, Zelčín, Spomyšl, Chramostek, Mlčechvosty, Daňoves, Jenšovice, Brozánky, Hořín, Býkev, Vliněves) (INDEX) - připravuje se PK Mělník 30    
Celé panství
     
Sirotčí registra Mělnického panství na rok 1693 SR Mělník 1693 110 288kB
Sirotčí registra Mělnického panství na rok 1713 - připravuje se SR Mělník 1713    
Sirotčí registra Mělnického panství na rok 1725 viz M.Pech    
Sirotčí registra Mělnického panství na rok 1731 - připravuje se SR Mělník 1731    
Sirotčí registra Mělnického panství na rok 1743 viz M.Pech    
Urbáře Mělnického panství z let 1569, 1606, 1625 a 1669 - připravuje se      

Podřipská genealogie M. Pecha viz zde

Jiné fondy

Materiál
Označení
stránek
kB
Panství Mšeno - Lobeč (SOA Praha, II-78)
     
Soupis lidí poddaných ve vesnicích 1725 (Lobeč, Doubravice, Vrátno, Skramouš, Spikaly (část), Velké Všelisy, Boreč, Ledce, inv.č.443) - připravuje se SR Lobeč 1725    
Gruntovní kniha 1644-1715 pro Lobeč, Doubravice, Skramouš, Vrátno, Spikaly, Ledce, Sedlec, inv.č.435 (INDEX) PK Lobeč 1644 6 102kB
Panství Niměřice - Skalsko (SOA Praha, II-237)
     
Gruntovní kniha 1649-1715 pro Boreč, Velké Všelisy a Ledce, PK.č.1 (INDEX) PK Skalsko 1 2 83kB
Panství Košátky (SOA Praha, II-)
     
Gruntovní kniha zal. 1667 oba svazky pro Horní a Dolní Slivno, Slivinko, Střižovice, Hřivno, Košátky, Jenichov,Kojovice, Čečelice, Chodeč, Bosyně (INDEX) - doplněno o I. svazek 14.9.2008 PK Košátky 22 8 141kB
Kolegiátní kapitula Stará Boleslav (SOA Praha, I-60)
     
Soupis poddaného lidu 1725 (St.Boleslav, Popovice, Dřísy, Byšice, Kostelní Hlavno, Sušno, Sedlec) - připravuje se SR St.Boleslav 1725    
Gruntovní kniha 1618-1781 pro Kostelní Hlavno, Sušno a Sedlec (INDEX) PK St.Boleslav 26 3 84kBJan Mašek, 30.5.2008